За Дарплей

Дарплей e комуникативен метод, който се прилага успешно в корпоративния свят, здравеопазването, образователната система, в семейна среда. Дарплей е игра за развиване на социална и езикова компетентност, спомага за толерантността и приемането на различни гледни точки. Развива чисто човешки умения – да се изразиш спокойно без да бъдеш прекъсван, да слушаш и обработваш информацията активно. Позволява ученето  един от друг, взаимното обогатяване и обмяна на идеи и опит, развива мисленето. Отлична е за решаване на конфликти.

Нашата визия:

Дарплей да достигне във всяко семейство и на всяко работно място.

 • да подобрява чуваемостта между хората
 • да мотивира конкурентноспособни младежи
 • да спомага за пълноценно общуване между родители-деца
 • да допринася за качествена образователна система
 • да засилва екипната работа

Основни характеристики на Дарплей според отзиви на участници:

 • Играта на бъдещето
 • Самоучител по толерантност
 • Предизвикателство за вътрешния ни глас
 • Иновативно средство за изразяване на мнение
 • Свободно изказване на мисли и чувства
 • Спонтанно споделяне на становище
 • Развива интелектуалните способности

Дарплей осигурява на участниците платформа за изказване на своето и изслушване на чужди мнения чрез определяне на темите и времето, за което се правят изказванията. Всеки участник има три минути, през които не бива прекъсван и коментиран впоследствие. Правилата на Дарплей-методът регламентират освен времето за изказване и големината на групите, на които се делят участниците, да е от двама до четирима души. Въпросите могат да бъдат от различни модули както и да бъдат съставяни от самите участници.

Ползите от играта Дарплей превръщат този метод на общуване в силен инструмент в институции както в държавния и частен сектор, образователната система – училища и университети, така и в социални структури каквито са семейството, приятелските кръгове и всички видове колективи. Всеки има нужда да бъде изслушан.

В играта всеки се поставя в ролята на оратор и слушател, изпитвайки трудността и удоволствието на всяко от двете предизвикателства. Уникалното е, че със завъртането на пясъчния часовник, ние преоткриваме себе си/респективно човека, с когото играем, в нова светлина и това ни помага да се свържем по добре един с друг.

Играта цели да показва доброто в хората. Всички въпроси, които се задават по Дарплей, са положителни. Три минути са достатъчно много, за да отговориш пълноценно, с нужното внимание и концентрация да изчерпаш темата, но и да не доскучаеш на себе си и на околните, да останеш стегнат и точен. Поставянето на времева рамка мобилизира участниците и организирани срещи под формата на игри Дарплей по предварително подбрани теми спомагат за личностно израстване и опознаване на външния свят.

В играта няма точки, няма състезание. Всеки участник печели, защото изслушва околните и себе си, защото се изказва и наблюдава света в спокойната рамка на изказвания, в които не бива прекъсван. Това е личната награда на всеки участник.

За кого?

 • Ученици и преподаватели
 • Семеен тийм билдинг (с любимия човек, деца, близки, приятели)
 • Корпоративни срещи, сплотяване на колектива, тийм билдинг
 • Семинари, събития, обучения