Във времето на технологиите все повече сме свързани с Интернет, но все по-малко със себе си и с другите. Използваме картинки, за да изразим емоции. Говорим повече, а казваме по-малко. Слушаме, но не чуваме. И рядко се замисляме, че пълноценният живот започва с пълноценно общуване – в семейството, в училище, на работното място.  

Darplay е иновативна игра, създадена в България, която ни учи как да общуваме ефективно:  

>> Да споделяме идеите си свободно, без да бъдем прекъсвани. 

>> Да слушаме активно и да приемаме чуждата гледна точка. 

>> Да се свържем с другия на по-дълбоко ниво. 

>> Да генерираме идеи, да търсим решения.

>>Да развиваме езиковите си умения, да се вслушваме във вътрешния си глас

>> Да се откъснем от ежедневието и да потънем в магията на думите, слушайки и говорейки от сърце

>> Да се развиваме, докато играем. 

Darplay стимулира пълноценното общуване на живо, създава пространство за сплотяване и обмен на знания и идеи, развива емпатията и позволява на всеки да се почувства значим; развива мисленето и е отлично средство за разрешаване на конфликти

Darplay е подходяща за всички възрасти и може да се прилага в неформална, образователна и корпоративна среда. Играта съдържа тесте карти с общи или тематични въпроси и пясъчен часовник, който отчита времето за говорене и изслушване.

Темите изненадват, вдъхновяват, провокират въображението и ни мотивират да потърсим в себе си искрени отговори на важни въпроси.