За играта

Darplay осигурява на участниците платформа за изказване на своето и изслушване на чужди мнения чрез определяне на темите и времето, за което се правят изказванията. Всеки участник има три минути, през които не бива да бъде прекъсван и коментиран. Въпросите провокират въображението и креативността, а времевата рамка, поставена чрез пясъчния часовник, повишава концентрацията и допринася за специфичната динамика на играта. 

Darplay развива чисто човешки умения – да се изразиш спокойно, да слушаш и обработваш информацията активно, да се свържеш с вътрешния си глас. Позволява ученето  един от друг, взаимното обогатяване и обмена на идеи и опит, развива мисленето и способността за разрешаване на конфликти. 

В Darplay няма точки, няма състезание. Всеки участник печели, защото изслушва околните и себе си, изразява се и наблюдава света в спокойната рамка на изказвания, в които не бива прекъсван. Това е личната награда на всеки участник.

Играта се предлага в шест различни варианта на български и английски език. Разгледайте тук.