Детска градина

Методът Дарплей се прилага успешно като педагогическа практика в предучилищното образование. За повече информация и практични идеи можете да се свържете с нашия екип и екипа на ЦДГ “Патиланчо”, където играта се играе в 4-та група на различни теми с адаптирани  въпроси.

През 2011 г. екипът на Дарплей проведе обучение в ЦДГ „Патиланчо” в град Тутракан по покана на директора г-жа Марияна Димитрова. В обучението, което включваше презентация на метода и практическа част, взеха участие 48 души: екипът на ЦДГ „Патиланчо” и поканени да се запознаят с игровия подход на общуване родители. Вижте снимки във фейсбук.

Като следваща стъпка екипът с директор Марияна Димитрова самостоятелно организира и провежда Дарплей обучения с учители (снимки във фейсбук) и открити практики с деца от ЦДГ „Патиланчо”.

***

За директен контакт с ЦДГ „Патиланчо”:

Марияна Димитрова и Силвия Георгиева, patilancho1953@abv.bg

***

„Радвам се, че участвах в играта Дарплей. Успях да си направя равносметка за отношенията между хората и най-вече между родител-дете. Бих използвала играта в семейството си и сред приятели. Благодаря Ви!“

„Играта ми допадна. Чувствах се спокойна и в същото време нещата, които исках да споделя със събеседниците си, се увеличаваха. Техните мнения пораждаха все нови и нови идеи у мен. Беше интересно и поучаващо. Ще използвам играта в работата си и в семейството си.“