Разказани на глас

Инициатива за изграждане на увереност и самочувствие в децата

Деца създават аудио записи на избрани уроци. Споделят знания със своето семейство и близки. С кратки аудио записи децата представят уроци и идеи, структурират мисълта си предварително и презентират успешно информация.

Слушателите са семейството – публиката е ентусиазирана и очаква с нетърпение всеки нов запис. Аудио записите са кратки и съдържателни. Ефектът е по-добри умения за изразяване, по-добра връзка родители-деца. Използването на новите технологии позволява записите да бъдат слушани в свободното време на родителите.

Идентифициране на проблема:

Образованието се променя, прилагат се нови методи на обучение, но все още младите хора нямат достатъчно поле за изява. Новите технологии, таблети, смартфони, телевизия, интернет, предразполагат към едно общуване, което е онлайн и много често в писмен вид, което също затруднява овладяването на добри ораторски умения и възможност за себеизразяване.

Възможно решение:

Инициатива за подсилване на самочувствието на младежите на възраст между 8 и 12 години, които свободно боравят с телефон. Във всяко семейство решението кога е нужно детето да има мобилен телефон е индивидуално. Като цяло използването на мобилните устройства за стандартните цели – проследяване на аудио и видео съдържание, текст, комуникация, социални мрежи, безплатни приложения за писане и разговори, е познато на децата и лесно може да намери още едно приложение, а именно – за записване на кратки аудио записи на избрани уроци от учебния материал. Те се правят с цел споделяне с избрани от тях членове на семейството – родител, човек, който се грижи за тях, баба, дядо, близък роднина, включително такива, които често пътуват или живеят в чужбина.

Размяната на аудио записи в семейството е възможен допълващ канал на комуникация към общуването на живо, към разговорите вечер, разказите как е минал денят.

Предимство на аудио записите е, че могат да бъдат изпращани на близки и роднини, които живеят в друго населено място. Често бабите и дядовците помагат на семейството, целогодишно или през ваканциите и биха могли да се радват на своите внуци, докосвайки се до учебния процес. Тяхната положителна обратна връзка идва като естествена подкрепа.

Този процес е на интуитивно ниво и искреното възхищение и уважение, които ще се пробудят в близкия роднински кръг на детето ще му бъдат опора да се развива с размах.

Предвид натовареното ежедневие на децата и родителите, краткото време, в което са заедно вечер след работа, училище, тренировки, уроци, се отделя за забавление, за разтоварване, за почивка. И тогава е много трудно отново да се седне над уроците, отново да се правят разбори. А темата е важна, родителите търсят обратна връзка за случващото се, носят отговорност и искат да бъдат съпричастни. Често обаче въпросът „Какво учихте в училище?“ получава кратък отговор, а с порастването отговорите стават все по-кратки, за което фактор е и умората.

Презентирането на цял интересен фрагмент от урок изисква голямо желание и концентрация от страна детето, за които може да намери енергия в друго време на деня и чрез новите технологии да улови тази енергия. В динамичния работен ден родителят от своя страна има спокойни мигове, в които би могъл да изслуша аудио запис от своето дете. Така денят му може да се разведри, да се обогати от информацията, от гласа, от интонацията, от страстта на детето.

Това са допълнителни ползи към основните за самото дете, свързани с регулярното трениране на презентационни умения.

Записите:

Аудио записите са кратки представяния (3-5 мин.) на избрани от децата теми и се правят от тях самостоятелно. Изпращат се на хората, с които заедно се осъществява инициативата в семейството. В случая форматът аудио премахва напрежението от мисълта как изглеждам както е при видео форматите.

Детето може да използва всички материали (учебна тетрадка, учебник, книги), за да направи своя запис. Целта не е да се пресъздаде ситуацията като по време на изпитване, целта е участниците да разказват на глас избраната тема с помощта на технологиите. Съдържанието на записите от уроци са знания, които децата получават в училище, усилено продължават да овладяват в занималнята, чрез писане на домашни, но по-рядко презентират. Често не остава време за всяко дете да представя научените от него уроци.

Разказването на уроците на глас често се прави основно с цел изкарване на оценки. Тук фокусът е уроците, които подбират децата, да се разказват от интерес, за удоволствие, за развиване на ораторски умения, като инициативата може да се надгражда с презентации на живо в семейството.

Очаквани резултати:

Да се почувстваш значим, да получаваш ежедневно обратна връзка от хората, които изслушват твоя запис, че са научили нещо ново, че са те чули, че добре си структурирал мислите си по този въпрос, че си избрал интересен урок за разказване – това създава положителна емоция на увереност, повишава самочувствието и самооценката.

Повишава се информираността на родителите за децата – какво учат, какви са предметите, какви са знанията в дълбочина. Разбира се какво вълнува детето – кое му е интересно да разкаже от урока, получава се обратна връзка за личността в момента. Вариации в темите, които избира детето, ще дава информация за неговото развитие.

При желание аудио архив на записите може да се използва при преговор при предстоящи изпити по предмета.

Резултатите в дългосрочен план:

Този тренинг е полезен за развиване на речевите умения. Някои деца биха могли да овладеят публичното говорене до съвършенство. На всички ще е полезно да владеят умението да се представят успешно пред публика, вкл. интервю за ново училище, университет, работа, да представят ясно идеите си в последствие на работното място.

Проектът е 50% инвестиция в бъдещето и 50% инвестиция в настоящето благосъстояние на семейството.

Ролята на родителя:

Ролята на родителя е свързана със силата да мотивират по най-подходящия начин своето дете. Можете да го направите чрез личния пример, да споделите свой аудио запис като равен с равен защо виждате смисъл в тази инициатива, каква е целта, реалистично да представите ползите за детето и смисъла лично за вас да получавате такива аудио записи.

Ако това се направи под формата на запис от две-три минути, може детето с по-голямо любопитство да изслуша и възприеме концепцията. В днешно време натоварването за младите хора е голямо и се търсят модерни, игрови, динамични решения. Децата понякога трудно изслушват, трудно вникват в думите на възрастните.

Идеи за мотивиране на участниците

– Живеем в нов свят, нещата се промениха, виждаме колко много се ползва днес техниката, телефоните. Умението да говорим, да комуникираме, да се учим да общуваме остава изключително ценно. Реших да те предизвикам да участваме заедно в един проект, в който ти всеки ден ще правиш по един запис за мен. Ще се забавляваме заедно – ти да записваш, аз да слушам. И всеки ще го прави, когато за него е удобно и има време.

– Това е една възможност за теб. Умението да представяме идеите си е много важно. Преди хората много трудно са започвали нови неща. В момента всеки, който има добра идея и може да я защити, има шанс да я реализира. И е много важно да може да я разкаже. Много ще съм щастлив като родител и мисля, че това умение ще ти помогне в бъдеще. Хайде да опитаме.

– Аз лично съм ги учил тези неща от учебния материал много отдавна. Аз съм ги забравил и би ми било много интересно да ги чуя отново от теб. За мен това ще бъде много ценен подарък, който може да ми направиш. Нали знаеш като сме в чужбина как някой път носим магнитче, камъче или мидичка на нашите близки. Това може да бъде като едно малко подаръче за всеки учебен ден, който ти имаш, за нас, твоите родители. Благодарим ти.

Приложение на инициативата за споделени разкази на глас от прочетени книги през лятото

СКРИПТ от аудио запис на баща към сина си

Здравей, искам да ти кажа нещо, което мисля, че ще е важно за теб. Има една идея, която е следната: да си правим кратки записи, в които да разказваме интересни неща по някакви теми.

В случая това, което си мислехме, е да започнем с книга – да ни разкажеш част от книга, която ти е харесала най-много и някои от най-интересните части вътре в нея. Идеята е по този начин, като запишеш аудиото, да го изпратим на братовчед ти във Франция. Ти знаеш, че той живее там и повечето време си общува с французи, а е важно да знае и български, важно е да се изказва правилно и е важно да усеща, че има приятели в България, които го помнят и искат да си комуникират с него и да се виждат, когато идват тук.

Също така това ще е полезно и за теб, защото, когато човек говори, е много по-различно от това, когато пише или дори, когато си мисли някакви неща в главата. Важно е да можеш да структурираш мисълта си правилно, да използваш точните думи. Всичко да бъде сравнително сбито и ясно и хората да не забравят какво си казал в началото докато стигнеш до края.

Така че ще действаме, ако си съгласен да го направиш, след това ще има естествено почерпка по твое желание в някоя сладкарница, която избереш.

СКРИПТ от аудио запис на майката към сина

Здравей, както може би вече си разбрал от записа на баща ти, искаме да те помолим да участваш в един експеримент, в един опит. Желанието ни е да разкажеш нещо от книжките, които прочете през лятото. Може отделна приказва, може случка от роман, нещо, което те е впечатлило и много ти е харесало.

Идеята е първо да придобиеш умения за разказване на прочетен текст, да успееш да подредиш мисълта си и предадеш на нас това, което си почувствал, докато четеш. И второ, тези аудио записи да достигнат до твоя братовчед във Франция, който учи български и по този начин ще се опознаете по-добре, и ще му помогнеш в обучението.

Подсказвам ти, че можеш предварително да се подготвиш за разказа си, за да ти е по-лесно, когато записваш и да не се запъваш.

***

Издателство Дарплей следва идеята за учене чрез общуване и създава инструменти за трениране на комуникативни умения на различни езици, развиване на екипно общуване и успешно споделяне на ценности в семейството.

LIKE. COMMENT. SHARE.

Пишете ни: kovacheva.rumi@gmail.com