Шепа случки за доброто bg-en/bg-it

14.90лв.

Здравейте, приятели!

Книгата Шепа случки за доброто е в печат и ще излезе в две версии: на български и английски език и на български и италиански език.

Шепа случки за доброто са побрали много обич и на един дъх разказват на децата за най-ценното в живота и учат на добро. Енио Коласанте ги измисля за своето интернационално семейство и заедно с майката на двете им дечица, Анна, и техни приятели – илюстратори, Мелина-Елина Бондокова и Николай Узунов, създават тази книжка. Това са пет истории за важните чувства, смелостта, благодарността, приятелството, решителността и любовта към ближния …
Stories For a Kind Heart is a handful of tales that contain much love. They convey to children in a single breath what is most valuable in life and teach about goodness. Enio Colasante composed these tales for his international family and, together with the mother of their two children, Anna, and with the help of friends – illustrators, Melina-Elina Bondokova and Nikolai Uzunov, they created this book. These are five fables about important emotions: bravery, gratitude, friendship, determination and love for one’s fellow human beings…

Storielle per un cuore migliore contengono molto amore. In un respiro raccontano ai bambini le cose più preziose nella vita ed insegnano bontà. Enio Colasante le ha inventate per la sua famiglia internazionale e, insieme alla mamma, Anna, ai suoi due bambini e amici illustratori, Melina-Elina Bondokova e Nikolai Uzunov, hanno creato questo libro. Queste sono cinque storie su sentimenti importanti, coraggio, gratitudine, amicizia, determinazione e amore per il prossimo…

Благодарим на Румяна Соколова за прекрасното художествено оформление, на Милена Милева-Фено и Бари Фено за автентичния превод на английски език, на Алесандра Бертучели за редакцията на италиански език, на Петя Асенова и Васил Богданов за редакцията на български език.

Очаквайте скоро!

Изчерпан

Категория:

Допълнителна информация

Тегло 380 kg