Кои сме ние: Ние сме 3 приятелки, Дени, Ани и Руми, които създадохме Darplay през 2009 г. Името на играта дойде естествено от първите букви на имената ни и това че те изписаха думата ДАР. Изслушването е ДАР. Това беше знак и ние прегърнахме с любов името Дарплей.  Написахме първите въпроси, играхме по тях и се изслушвахме. Усетихме силата и смисъла и избрахме 27 въпроса за играта.

Мисия:  Всеки човек да се чувства важен и значим. Да има пространство да се изрази, да опознае себе си и да се почувства приет. Да има повече свързаност, разбирателство и уважение между нас хората. Да учим един от друг чрез общуване.

Визия: Да направим възможно споделянето на вътрешната мъдрост на всеки човек за изграждане на по-добър свят.

Ценности: Да насърчаваме ученето един от друг чрез общуване лице в лице, при което хората се изслушват, зачитат и ценят.

Досега: През годините сме организирали много Дарплей игри. Уверихме се в успеха на играта на работното място, при тийм билдинг и работни срещи за генериране на идеи. Подкрепихме учители да използват метода в час. Играта стигна до много семейства. Обогати много приятелства. Продължаваме напред.

Вижте във видеото по-долу повече информация за спокойното говорене и изслушване с Дарплей.