Сплотява и изгражда чувство за общност

Спомага за разрешаване на конфликти и генериране на идеи

Darplay сесиите в работна среда са подходящ метод за изграждане на по-добри отношения в екипа. Психологическият ефект от играта създава усещане за сплотеност и води до по-голяма ефективност в работния процес.

Darplay развива меките умения (комуникативност, креативност, екипност, способност за разрешаване на конфликти, управление на времето, умения за водене на преговори). Прилага се успешно като метод за усъвършенстване на презентационните умения, публичната реч и представянето на идеи/продукти пред широка аудитория. 

Играта спомага за вземането на решения, преодоляването на кризисни ситуации и разрешаването на конфликти. Използва се от коучове по време на тренинги, тийм билдинг и индивидуални коучинг сесии

„Чувствам се отпочинала, заредена с енергия и по-бодра. Самата аз се учудвам, че тази игра ми помогна много и ме разведри. Аз бях много скептична, но уви съм се лъгала. Продължавайте в същия дух и успехи.“

„Чувствам се много добре. Смятам, че играта допринася за общуването между колеги и развива вербалните качества на човек. При първия въпрос ми беше много по-трудно, отколкото при следващите. Изказът при последния въпрос беше по-гладък и накара слушателите ми да бъдат по-отзивчиви.“

„Когато човек отиде на ново работно място, често му трябват около 6 месеца, за да свикне с новия колектив. Играта може да спомогне при този процес на опознаване.“