Развива умението за (себе)изразяване

Подобрява концентрацията и учи на толерантност

Развива критичното мислене и креативността

Играта е подходяща за всички възрасти и се прилага успешно в образователни институции на всички нива – от детската градина до университета. 

Методът Darplay дава възможност за изразяване на собствено мнение; създава навици за внимателно изслушване на събеседниците; възпитава поведение в различни групи; изгражда самоувереност в процеса на изказване; създава подходяща среда за генериране на идеи. 

Darplay е ефективно средство за усъвършенстване на презентационните умения на студенти и ученици, както и за подобряване на комуникацията между преподаватели и/или обучители.

Форматът позволява работа по конкретни казуси и откриване на нови решения в спокойна атмосфера, в която всяко становище получава необходимото внимание, а всеки участник допринася за общото решение на проблема. 

В училище:

Движени от идеята за ученето чрез общуване, създадохме играта за спокойно говорене и изслушване Дарплей преди повече от десет години. Имаме честта и удоволствието да представим този метод на общуване в десетки училища, в различни краища на страната, някои от които 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс Дьо Ламартин”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Мездра, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора, СМГ „Паисий Хилендарски“, Националното музикално училище „Любомир Пипков” и в още градове като Велико Търново, Видин, Варна, Тутракан и др.

Този игрови метод е полезен, защото:

стимулира пълноценното общуване на живо в приятелска атмосфера и ученето един от друг;

– създава пространство за сплотяване, активна обмяна на знания и идеи и практикуване на различни езици;

– осигурява възможност на всеки участник да се чувства важензначим и изслушан и развива емпатия.

През годините получаваме редица отзиви от учители, които откриват и прилагат успешно метода:

„Играта е прекрасна! Аз съм учител и директор на училище. На последния педагогически съвет играхме с колегите. Много я харесаха. Общуването е изкуство. Благодаря Ви!“

„За  първи  път  играхме  Дарплей  в  часа  на  класа  с  ученици  от  десети  клас.  Всички  деца  се чувстваха  много  добре  и  споделиха,  че  са  имали  нужда  от  подобно  преживяване.  Някои  от учениците  отбелязаха,  че  са  били  впечатлени  от  своите  съученици,  че  не  са  ги  познавали добре, макар че са заедно от три години.“

Дарплей дава отлични резултати в часовете по чуждоезиково обучениетиймбилдинг събития за вашия екип и в неформална среда – със семейство и приятели.

Обратната връзка на учениците и педагозите ни вдъхнови за създаването на Ръководство за приложение на метода Дарплей в средното образование (можете да намерите ТУК и ръководство за принтиране без картинки: ТУК).

Благодарим на всички за споделената  визия!

В детската градина:

Методът Дарплей се прилага успешно като педагогическа практика в предучилищното образование. За повече информация и практични идеи можете да се свържете с нашия екип и екипа на ЦДГ “Патиланчо”, където играта се играе в 4-та група на различни теми с адаптирани  въпроси.

През 2011 г. екипът на Дарплей проведе обучение в ЦДГ „Патиланчо” в град Тутракан по покана на директора г-жа Марияна Димитрова. В обучението, което включваше презентация на метода и практическа част, взеха участие 48 души: екипът на ЦДГ „Патиланчо” и поканени да се запознаят с игровия подход на общуване родители. Вижте снимки във фейсбук.

Като следваща стъпка екипът с директор Марияна Димитрова самостоятелно организира и провежда Дарплей обучения с учители (снимки във фейсбук) и открити практики с деца от ЦДГ „Патиланчо”.

***

За директен контакт с ЦДГ „Патиланчо”:

Марияна Димитрова и Силвия Георгиева, patilancho1953@abv.bg

***

„Радвам се, че участвах в играта Дарплей. Успях да си направя равносметка за отношенията между хората и най-вече между родител-дете. Бих използвала играта в семейството си и сред приятели. Благодаря Ви!“

„Играта ми допадна. Чувствах се спокойна и в същото време нещата, които исках да споделя със събеседниците си, се увеличаваха. Техните мнения пораждаха все нови и нови идеи у мен. Беше интересно и поучаващо. Ще използвам играта в работата си и в семейството си.“