Когато TED talk започва с думите: “ Индусите казват, „Нада брахма,“ един превод на което е, „Светът е звук.“ вече знаем, че предстои интересна презентация.

Авторът продължава: „И, до известна степен, това е вярно, защото всичко е вибриращо. В действителност, всички от вас, докато седите тук в момента вибрирате. Всяка част от тялото ви вибрира на различни честоти. Така че вие сте всъщност един акорд, всеки един от вас е един индивидуален акорд. Едно от определенията за здравето може да бъде, че този акорд е в пълна хармония.

Колко добре представя силата на изслушването: „Сърдечното слушане, от друга страна, е слушането „с“, а не слушането „за“. То няма дестинация в ума. Просто се наслаждава на пътуването.“

За развиване на уменията за слушане: „Ушите са направени не за чуване, а за слушане. Слушането е активно умение. Докато чуването е пасивно, слушането е нещо, над което трябва да работим. То е връзка със звука. И все пак това е умение, което никой не ни е преподавал.

Някои съвети: „На първо място, слушайте съзнателно. Надявам се, че след тази презентация ще правите това. Това е едно съвсем ново измерение в живота ви, и е чудесно да имате това измерение. На второ място, свържете се с правенето на някакви звуци. Създавайте звук. Гласът е инструментът, с който всички играем, и все пак колко от нас са обучени в използването на нашия глас? Отидете на обучение.

И накрая: „Нека погледнем към някои приятели, които ви призовавам да потърсите: Вятър, вода, птици природни звуци, съставени от много отделни случайни събития, всички те са изключително здравословни, всички те звучат по начин, с който сме свикнали през годините. Търсете тези звуци навън, те са полезни за вас, както и този. Тишината е красива.

Хората по времето на кралица Елизабет описали езика като украсена тишина. Призовавам ви да преминете от мълчанието с намерение и да проектирате звукови пейзажи, точно като произведения на изкуството. Да имате преден план, фон, всичко в красива пропорция.

Целият TED talk:

Повече за играта за спокойно говорене и изслушване Дарплей създадена в България: http://darplay.com/aboutdarplay/